Kancelaria Adwokacka w Katowicach

Profesjonalne usługi prawne

Adwokat Paweł Dratwa, adwokat dr Mieszko Nowicki oraz adwokat Jakub Hurnik od wielu lat świadczą kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz firm. Oferujemy pomoc w licznych dziedzinach prawa, które wyszczególnione zostały w zakładce Usługi.

Każda podejmowana przez Kancelarię sprawa jest w pierwszej kolejności szczegółowo analizowana, w celu ustalenia strategii procesowej przedstawiającej największe szanse powodzenia.

Zapraszamy na konsultację w jednym z naszych biur zlokalizowanych w Katowicach, Wadowicach lub Zawierciu. Pomimo, że sprawy prowadzone Kancelarie koncentrują się głównie na Śląsku i w Małopolsce z uwagi na współpracę z licznymi szanowanymi adwokatami z różnych części kraju istnieje możliwość zlecenia sprawy która toczy się przed dowolnym polskim sądem, w tym w szczególności przed Sądami w Warszawie, Gdańsku oraz Wrocławiu.

Przed wizytą w Kancelarii termin spotkania należy umówić telefonicznie lub poprzez e-mail. Spotkania najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Z ważnych przyczyn istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania w innych godzinach lub w weekend, jednakże w takim wypadku obowiązuje wyższa stawka wynagrodzenia za udział adwokata w spotkaniu.

Rozwody i prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi kompleksowo postępowania w zakresie rozwodu oraz podziału majątku. Kompleksowe prowadzenie sprawy rozwodowej, w zależności od wybranego przez klienta rodzaju usługi, może obejmować zarówno przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie, jak również rozwodu z orzekaniem o winie. W toku sprawy rozwodowej obok kwestii rozwiązania małżeństwa Sąd często rozstrzyga również kwestię małoletnich dzieci, takie jak ustalenie zobowiązania alimentacyjnego, ustalenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem.

Po zakończeniu postępowania rozwodowego nieraz koniecznym następnym krokiem jest podział wspólnego majątku małżonków – w tym zakresie również istnieje możliwość zlecenia sprawy adwokatowi z którym współpracowaliście Państwo przy sprawie rozwodowej.

Z uwagi na poziom skomplikowania spraw rozwodowych jak również spraw o podział majątku małżeńskiego w naszej ocenie warto jest w toku postępowania sądowego skorzystać z pomocy adwokata.

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi na rzecz zarówno spółek jak również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W szczególności pomagamy w formalnościach związanych z prowadzeniem działalności, jak również m.in. w przypadku konieczności dochodzenia zaległych należności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku należności na zlecenie klienta możemy reprezentować go zarówno w postępowaniu sądowym o zapłatę jak również w toku postępowania egzekucyjnego (prowadzonego przed komornikiem).

Prawo karne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego. Nasi adwokaci świadczą pomoc osobom na każdym etapie postępowania karnego, zarówno w czasie śledztwa lub dochodzenia jak również w toku procesu oraz postępowania apelacyjnego, a nawet na etapie postępowania wykonawczego.Świadczymy pomoc niezależnie od tego, czy jako osoba oskarżona o czyn zabroniony klient dąży do dobrowolnego poddania się karze czy też jako osoba niewinna nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Natomiast osobom które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, jeżeli tylko spełniają ustawowe warunki, pomagamy w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w toku postępowania sądowego – jeżeli taka osoba zdecydowała się przyjąć rolę oskarżyciela posiłkowego, jak również po zakończeniu postępowania, jeżeli pokrzywdzony chce dochodzić odszkodowania od sprawcy czynu.

Podział majątku

Nasza kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących ustania lub unieważnienia małżeństwa, a także rozwiązania kwestii prawnych związanych z zakończeniem działalności gospodarczej. Kierujemy do sądu wniosek o podział majątku po rozwodzie oraz rozstrzygnięcie spornych kwestii między współwłaścicielami nieruchomości.

Spadki oraz zachowek

Częścią działalności naszej kancelarii jest również prawo spadkowe. Na wniosek Klienta sporządzamy formalnie wiążący testament oraz różnego rodzaju akty darowizny. W sytuacji, gdy w zapisie pominięto bliskie zmarłemu osoby, pomagamy w uzyskaniu odpowiedniej rekompensaty finansowej, znanej jako zachowek.

Sprawy o zapłatę

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy mogą borykać się niekiedy z postępowaniami z tytułu egzekucyjnego. Sprawy o zapłatę są jednymi z najczęściej toczących się na wokandach sądu procesów. Dochodzenie roszczeń finansowych wymaga sporządzenia określonych dokumentów. W naszej kancelarii reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników.

Sprawy ZUS

Kancelaria świadczy pomoc prawną tak Klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym, w zakresie rozstrzygania sporów o podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu czy zdrowotnemu. Sprawy ZUS wymagają nie tylko odpowiedniego przygotowania dokumentacji, ale również złożenia pism w wyznaczonym terminie – nasi adwokaci udzielają wsparcia na każdym etapie procesu.

Upadłość konsumencka

Zatrudnieni w naszej katowickiej kancelarii adwokaci świadczą usługi prawne z zakresu analizy obecnej sytuacji majątkowej Klienta oraz przygotowania odpowiednich wniosków niezbędnych w trakcie rozpraw o umorzenie długów. Upadłość konsumencka to postępowanie skierowane wyłącznie do osób prywatnych, i to właśnie im udzielamy wsparcia na każdym etapie tego zawiłego procesu.

Umowy frankowe

Kancelaria udziela wsparcia dłużnikom, którzy zaciągnęli kredyt we frankach. Świadczona pomoc prawna jest uzależniona od konkretnej sytuacji. Dokładnie analizujemy wszystkie dokumenty i podejmujemy się prowadzenia spraw, które w naszej ocenie mają szansę na wygraną. Informujemy Klienta o korzyściach, jak i potencjalnym ryzyku związanym z postępowaniem.

Odszkodowania

Świadczymy pomoc prawną w sporach z firmami ubezpieczeniowymi. Dochodzenie odszkodowań wymaga znajomości różnorodnych przepisów. Wypadki komunikacyjne, nieszczęśliwe zdarzenia w miejscu pracy, błędy medyczne – w naszej kancelarii ocenimy zasadność powództwa oraz udzielamy wsparcia na każdym etapie postępowania.

Prawo cywilne

W zakres naszej działalności wchodzi szeroko rozumiane prawo cywilne. Ubezwłasnowolnienie, eksmisja tzw. “dzikich” lokatorów, zasiedzenie, służebność osobista czy gruntowa – to tylko niektóre dziedziny, którymi zajmujemy się w kancelarii. Dla naszych Klientów podejmujemy się prowadzenia różnorodnych spraw rozstrzyganych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.