Umowy Frankowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc związaną z prowadzeniem spraw dotyczących tzw. kredytów frankowych.

Pierwszym etapem prowadzenia takiej sprawy jest analiza umowy kredytowej. W celu analizy należy zebrać wszelkie dokumenty związane z zawartą umową kredytową.

Po wstępnej analizie klient zostanie poinformowany o ryzyku procesowym oraz okolicznościach zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych dla prowadzenia konkretnej sprawy.

Kancelaria odradza prowadzenie sprawy sądowej w sprawach, które w ocenie analityka mają niskie szanse na osiągnięcie pozytywnego rozstrzygnięcia.

Z uwagi na różny stopień skomplikowania spraw, wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy ustalane jest dla każdego klienta indywidualnie.