Podział majątku

Kancelaria oferuje usługi z zakresu pomocy prawnej przy podziale majątku.

Podział majątku przed sądem może mieć miejsce w wielu różnych przypadkach. Sprawa o podział majątku może dotyczyć przykładowo majątku małżeńskiego po ustaniu małżeństwa, majątku spadkowego lub majątku spółki po zakończeniu działalności.

Istnieją różne sposoby podziału majątku. Przy podziale nieruchomości, może pojawić się możliwość podziału fizycznego, poprzez przyznanie współwłaścicielom części nieruchomości odpowiadających ich udziałom w majątku wspólnym.

Gdy nie jest możliwy podział fizyczny często spotykanym rozwiązaniem jest dokonanie spłaty, gdy jeden ze współwłaścicieli staje się wyłącznym właścicielem nieruchomości wspólnej w zamian za dokonanie spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli odpowiadającej wartości ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej i podziału uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy współwłaścicielami według przypadających im udziałów we współwłasności.

W toku postępowania działowego mogą pojawić się różne inne okoliczności, jak na przykład rozliczenie nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną.

Wobec powyższego często uzasadnionym jest wynajęcie profesjonalnego pełnomocnika do prowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego już na etapie składania wniosku lub odpowiedzi na wniosek w danej sprawie.