Prawo karne

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą spraw z zakresu prawa karnego, w tym także prawa karnego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoba podejrzana lub oskarżona może na każdym etapie postępowania sądowego i przygotowawczego korzystać z pomocy adwokata występującego w charakterze obrońcy.

Podobne uprawnienie przysługuje osobie pokrzywdzonej przestępstwem. Może ona ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu, w szczególności, gdy występuje ona w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

Należy pamiętać, że do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Wobec czego jeżeli osoba Państwu najbliższa została pozbawiona wolności, przykładowo poprzez tymczasowe aresztowanie, a nie posiada swojego obrońcy, możecie Państwo w imieniu tej osoby zwrócić się o pomoc do adwokata.

Niezwykle istotnym jest aby już na początkowych etapach postępowania karnego skorzystać z pomocy profesjonalnego obrońcy, aby pomóc oskarżonemu uniknąć działania na własną szkodę.