Rozwody i prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się kompleksową pomocą prawną w zakresie spraw rozwodowych i rodzinnych.

Sprawa o rozwód prowadzona jest co do zasady przez Sąd Okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

W ramach zleconej sprawy adwokat Kancelarii działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przygotowuje pozew rozwodowy i składa go w imieniu osoby zainteresowanej we właściwym sądzie. Zlecenie obejmuje również dalszą wymianę pism procesowych oraz udział w rozprawach sądowych.

W toku postępowania rozwodowego Sąd rozstrzyga również kwestie związane z małoletnimi dziećmi stron, w szczególności kwestię władzy rodzicielskiej, alimentów jak również kontaktów.

Z uwagi na różny poziom skomplikowania sprawy koszty prowadzenia sprawy o rozwód są ustalane indywidualnie z każdym klientem biorąc pod uwagę konieczny nakład pracy w konkretnej sprawie.

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw rodzinnych innego rodzaju niż rozwód. W szczególności spraw z zakresu ustalenia obowiązku alimentacyjnego, obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi.

Wszystkie szczegółowe informacje, jak również informacje o kosztach związanych z prowadzeniem sprawy uzyskają Państwo bezpośrednio na spotkaniu z adwokatem.