Spadki oraz zachowek

Kancelaria kompleksowo prowadzi sprawy z zakresu spadkowego.

Do spraw z zakresu spadkowego zalicza się zarówno sprawy o nabycie spadku, w toku których Sąd ustala krąg spadkobierców po zmarłym, jak również sprawy o dział spadku, w toku których Sąd decyduje jakie składniki majątku spadkowego trafiają do każdego ze spadkobierców.

Jeżeli zmarły pozostawił po sobie testament lub też dokonał darowizn w toku swojego życia, które wyczerpały jego majątek, może istnieć możliwość dochodzenia zachowku przez określonych w kodeksie spadkobierców, którzy zostali pominięci w testamencie lub akcie darowizny. Zachowek jest co do zasady roszczeniem pieniężnym.

Z uwagi na stosunkowo krótkie terminy przewidziane do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czy też dochodzenia zachowku istotne jest, aby możliwie szybko po śmierci osoby bliskiej skonsultować się z adwokatem i dowiedzieć się o ewentualnych prawach i obowiązkach wynikających z tego zdarzenia.