Sprawy o zapłatę

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prowadzenia spraw o zapłatę zarówno wobec osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Kancelaria prowadzi postępowania o zapłatę w trybach określonych w kodeksie cywilnym. Postępowanie o zapłatę zmierza do uzyskania tak zwanego tytułu egzekucyjnego, którym często jest wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony w klauzulę wykonalności.

Do zadań Kancelarii należy przede wszystkim analiza sprawy i zasadności dochodzonego roszczenia, a także przygotowanie i złożenie do sądu przedmiotowego pozwu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

W zależności od rodzaju zlecenia adwokat Kancelarii może uczestniczyć w rozprawach sądowych w sprawie o zapłatę, wobec czego w niektórych sprawach obecność klienta w sądzie może w ogóle nie być wymagana.

Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, na jego podstawie klient może samodzielnie lub z pomocą Kancelarii prowadzić postępowanie egzekucyjne w kancelarii komorniczej.