Sprawy ZUS

Kancelaria świadczy usługi z zakresu spraw związanych z ZUS.

W szczególności Kancelaria prowadzi sprawy sądowe w przypadkach kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązku podlegania ubezpieczeniu. Obsługa obejmuje zarówno przygotowanie odwołania, jak również prowadzenie sprawy sądowej w tym przedmiocie.

Zalecamy skorzystanie z usług Kancelarii już na etapie składania odwołania w celu uniknięcia błędów przy jego sporządzeniu.

Z uwagi na poziom skomplikowania niektórych spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zaleca się zgłoszenie do Kancelarii przynajmniej dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie odwołania od decyzji ZUS.