Zespół

Paweł Dratwa Adwokat

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Sądownictwo i Administracja w Kościele.

W latach 2015 – 2017 roku odbył aplikację adwokacką, a następnie złożył egzamin adwokacki z wyróżnieniem.

Swój wolny czas spędza na żaglach, posiada patent na sternika motorowodnego, a także gra w tenisa oraz zdobywa medale w maratonach.

dr Mieszko Nowicki Adwokat, doktor nauk prawnych

Ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo w 2009 roku, a następnie uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych w 2016 roku.

Od 2009 roku zajmuje się świadczeniem usług prawnych na rzecz osób fizycznych oraz firm, pracując w charakterze prawnika, wykładowcy, radcy prawnego, a następnie adwokata.

Biegle włada językiem angielskim, w tym terminologią prawniczą – w 2009 roku uzyskał Certificate in Advanced English wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate, uzyskując na egzaminie najwyższą notę ocenę „A”.

Autor licznych publikacji naukowych, między innym na łamach czasopism „Edukacja Prawnicza” oraz „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”.

Pasjonat historii, e-sportu oraz kultury dalekiego wschodu. Posiadacz szóstego stopnia kyū w karate Kyokushin.

Jakub Hurnik Adwokat, mediator

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, po odbyciu aplikacji adwokackiej wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Od 2014 roku świadczy szeroko pojętą pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odszkodowań reprezentując w licznych procesach zarówno osoby poszkodowane, jak również Towarzystwo Ubezpieczeń.

Ukończył szkolenia z mediacji oraz mediacji rodzinnych uzyskując tytuł Mediatora.

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, śledzący wedle zainteresowań aktualne wydarzenia polityczne. W nielicznych wolnych chwilach podróżnik poszukujący czasu na przeczytanie dobrej książki.

Współpracownicy

mgr Klaudia Nowicka specjalistka ds. Ochrony Danych Osobowych

Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych realizowanych we współpracy z TÜV NORD POLSKA z siedzibą w Katowicach uzyskując tytuł Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Posiada certyfikat Auditora Wewnętrznego  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017 wydany przez TÜV NORD POLSKA.

Magister Zarządzania ze specjalizacją w Zarządzaniu Nowoczesnymi Usługami Biznesowymi.

Nieustannie doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach oraz studiach podyplomowych.

Interesuje się psychologią, fotografią oraz social media.

mgr Agnieszka Wykręt Starszy Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku – Białej i w 2019 roku zdała adwokacki egzamin zawodowy.

Biegle włada językiem angielskim. W czasie studiów pracowała w Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

Pasjonatka pieszych wędrówek po górach, kina oraz koncertów muzycznych.